FAQs (คำถามที่พบบ่อย)


รายการสั่งซื้อสำหรับภายในประเทศ

  • - บริษัทขนส่งสินค้าจะติดต่อคุณลูกค้าก่อนที่จะจัดส่งสินค้า กรุณาตรวจสอบเบื้องต้นในกรณีสายที่ไม่ได้รับจากบริษัทขนส่ง
  • - ในกรณีทีคุณลูกค้าไม่ได้รับการติดต่อจากบริษัทขนส่ง ภายใน 5 วันทำการ กรุณาติดต่อมาทาง help@arifootballstore.com หรือ เบอร์โทรศัพท์ 096-845-8690
  • 1. เลือก ต้องการออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี
  • 2. กรอก ชื่อ-นามสกุล พร้อมกับ กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน หรือ เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี
  • 3. กรอก ที่อยู่ตามหน้าบัตรประชาชน(บุคคลธรรมดา) หรือ ที่อยู่เดียวกันกับเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี(นิติบุคคล)
  • 4. เลือก ไปต่อ เพื่อทำการชำระเงินตามขั้นตอนต่อไป